Hoboken 1 – 8 - 1889 / 29 – 1 - 1917 Petrus De Koning Het grafmonument voor Petrus De Koning bevindt zich op perk 27, West, rij 02, graf 18.

Petrus De Koning was weggevoerde 1914-1918.