Hoboken 17 – 11 - 1894 / 7 – 8 - 1921 Henricus De Pauw Het grafmonument voor Henricus De Pauw bevindt zich op perk 27, West, graf 10.

Henricus De Pauw was oorlogsinvalide 1914-1918.