Hoboken 1892 / 2 – 7 - 1944 Theophile De Prycker Het grafmonument voor Theophile De Prycker bevindt zich op perk 27, West, rij 05, graf  07.

Theophile De Prycker was oud-strijder 1914-1918.