Hoboken Hoboken 4 – 6 - 1932 / Hoboken 22 – 11 - 2013 Clem De Ranter Het grafmonument voor Clem De Ranter bevindt zich op perk K, rij 20, graf 07.

Clem De Ranter  was provincieraadslid en gemeenteraadslid, districtsraadslid, OCMW-raadslid in Hoboken.