Hoboken Hoboken 11 – 11 - 1913 / Broechem 26 – 3 - 1996 Leon De Ranter Het grafmonument van Leon De Ranter bevindt zich op perk H – Zuid 1, graf 27.

Leon De Ranter was schoolhoofd in Don Bosco Hoboken.


Met dank aan Marc Coremans

voor de informatie.