Hoboken 28 – 5 - 1881 / 24 – 3 - 1935 Lambert Dechaine Het grafmonument voor Lambert Dechaine bevindt zich op perk 27, West, rij 02, graf 12

Lambert Dechaine was oorlogsinvalide 1914-1918.    

.