Hoboken 30 – 10 - 1883 / 19 – 9 - 1933 Octaaf Goossens Het grafmonument voor Octaaf Goossens bevindt zich op perk 27, West, graf 21.

Octaaf Goossens was oorlogsinvalide 1914-1918.