Hoboken Godfried Hendrix was pastoor in de Heilige Drievuldigheid in Berchem en Borgerhout. Antwerpen 25 - 6 - 1895 / Berchem 4 – 10 - 1956 Godfried Hendrix Het grafmonument voor Godfried Hendrix bevindt zich op perk 22, Noord, graf 10.