Hoboken 19 – 1 - 1881 / 8 – 9 - 1934 Victor Huysse Het grafmonument voor Victor Huysse bevindt zich op perk 27, West, graf 24.

Victor Huysse was oorlogsinvalide 1914-1918.