Hoboken 9 – 10 - 1877 / 22 – 4 - 1941 Adriaan Pot Het grafmonument voor Adriaan Pot  bevindt zich op perk 27, West, rij 02, graf  03.

Adriaan Pot was oorlogsinvalide 1914-1918.