Hoboken 8 – 5 - 1880 / 2 – 8 - 1936 Jean Pot Het grafmonument voor Jean Pot  bevindt zich op perk 27, West, rij 02, graf 10.

Jean Pot was oorlogsinvalide 1914-1918.