Hoboken Hoboken 11 – 3 - 1895 / Antwerpen 25 – 8 – 1929 Victor Raeymaekers Het grafmonument voor Victor Raeymaekers bevindt zich op perk B, Noord, graf 36.

Victor Raeymaekers was oorlogsinvalide 1914-1918.


Met dank aan Johnny Driesen

voor de informatie.