Hoboken 15 – 11 - 1881 / 14 – 5 - 1924 Antoon Schaependonck Het grafmonument  voor Antoon Schaependonck bevindt zich  op perk 27, West, rij 05, graf 08.

Antoon Schaependonck was oud-strijder 1914-1918.