Hoboken 8 – 6 - 1899 / 3 – 3 - 1917 Louis Schuerewegen Het grafmonument voor Louis Schuerewegen bevindt zich op perk 27, West, rij 02, graf 20.

Louis Schuerewegen was weggevoerde 1914-1918.