Hoboken Overpelt 24 – 7 - 1885 / Hoboken 22 – 4 - 1970 Paul Smets Het grafmonument voor Paul Smets en de Salesianen bevindt zich op perk 20, West.

Paul Smets werd priester gewijd op 8 augustus 1908. In 1943 verschijnen de eerste salesianen in Hoboken. Ze zijn op zoek naar geschikte gronden om een scholencomplex en kerk op te richten. Pater Paul Smets kwam tot een akkoord met de adellijke familie le Grelle die de eigenaars waren van de gronden waarop de Salesianen hun oog hadden laten vallen.  In 1958 vierde Paul Smets zijn 50-jarig priesterjubileum.


Met dank aan François Philibert

voor de informatie.