Hoboken 1847 / Hoboken 3 – 8 - 1928 Elisabeth Spruyt Het grafmonument voor Elisabeth Spruyt bevindt zich op perk 22, Zuid.

Elisabeth Spruyt was de weduwe van burgemeester Van Put.


Met dank aan Marc Coremans

voor de informatie.