Hoboken Hoboken 3 – 10 – 1890 / Hoboken 1 – 2 – 1965 Frans Van Laeken Het grafmonument voor Frans Van Laeken bevindt zich op perk 47 – West – graf 51.

Frans Van Laeken was hovenier en oud-strijder 1914-1918.

Met dank aan Marc Coremans
voor de informatie.