Hoboken 25 – 12 - 1881 / 22 – 12 - 1938 Hendrik Van Laere Het grafmonument voor Hendrik Van Laere bevindt zich op perk 27, West, rij 02, graf  08.

Hendrik Van Laere was oorlogsinvalide 1914-1918.