Hoboken Boom 21 – 12 - 1882 / 1938 Charel Van Poppel Het grafmonument voor Charel Van Poppel bevindt zich op perk 47

Charel Van Poppel was soldaat. 

 

Met dank aan Johnny Driesen

voor de informatie