Hoboken 1894 / 12 – 12 - 1940 Alfons Van de Walle Het grafmonument voor Alfons Van de Walle bevindt zich op perk 27, West, rij 02, graf  04.

Alfons Van de Walle was oorlogsinvalide 1914-1918.