Hoboken 17 – 7 - 1890 / 11 – 1 - 1939 Frans Verbeeck Het grafmonument voor Frans Verbeeck bevindt zich op perk 27, West, rij 02, graf  07.

Frans Verbeeck was oorlogsinvalide 1914-1918.