Hoboken 8 – 12 - 1894 / 29 – 10 - 1933 Simon Verheyen Het grafmonument voor Simon Verheyen bevindt zich op perk 27, West, graf 22.

Simon Verheyen was oorlogsinvalide 1914-1918.