Hoboken Aartselaar 5 - 5 - 1886 / 1950 August Wils Het grafmonument voor August Wils bevindt zich op perk 33

August Wils was soldaat en oud-strijder 1914-1918. 

 

Met dank aan Johnny Driesen

voor de informatie