Hoboken Frans Albert - Van Berne was eigenaar. Brussel 10 - 9 - 1848 / Berchem 29 - 1 - 1933 Frans Albert - Van Berne Het grafmonument voor Frans Albert - Van Berne bevindt zich op perk 21 - Oost.