Hoboken Leon Berben sneuvelde als korporaal brancardier tijdens de Eerste Wereldoorlog. 3 - 10 - 1891 / 1 - 10 - 1918 Leon Berben Het grafmonument van Leon Berben  bevindt zich op militaire ereperk 27 - West.