Hoboken Kota Radja (Sumatra) 24 - 8 - 1888 / Antwerpen 9 - 5 - 1951 Leo Bosschart Het grafmonument voor Leo Bosschart bevindt zich op perk 36 - O.