Hoboken 7 - 11 - 1867 / Hoboken 25 - 5 - 1936 Jozef Bursens Het grafmonument voor Jozef Bursens bevond zich op perk 34, West maar werd intussen geruimd.