Hoboken August De Bruyne was socialistisch schepen van Hoboken, provincieraadslid en volksvertegenwoor-diger. Hoboken 20 - 7 - 1879 / 30 - 11 - 1969 August De Bruyne Het grafmonument voor August De Bruyne bevindt zich op perk 25 - W.