Hoboken Emiel De Bruyne was socialistisch gemeenteraadslid vanaf 1921. Hij was tussen 1921 en 1932 schepen van Hoboken. In 1922 en 1923 was Emiel de Bruyne waarnemend burgemeester van Hoboken. Tevens was hij tussen 1929 en 1957 provincieraadslid. 4 - 12 - 1884 / 14 - 11 - 1957 Emiel De Bruyne Het grafmonument voor Emiel De Bruyne bevindt zich op perk 25 - W.