Hoboken Charles De Cock was medestichter van de firma  De Cock, uitvaarten. Hoboken 21 - 9 - 1915 / Antwerpen 28 - 4 - 1992 Charles De Cock Het grafmonument voor Charles De Cock bevindt zich op perk 43, rij 02.