Hoboken Kamiel De Cock Het grafmonument voor Kamiel De Cock bevindt zich op perk 25, West, 29.