Hoboken Jozef De Coster was liberaal schepen van Hoboken. 21 - 11 - 1888 / 15 - 4 - 1958 Jozef De Coster Het grafmonument voor Jozef De Coster bevindt zich op perk 25 - W.