Hoboken Frans De Leeuw Het grafmonument voor Frans De Leeuw bevindt zich op perk C - West.