Hoboken Jozef De Schutter was tussen 1920 en 1950 pastoor van de Onze Lieve Vrouw-kerk van Hoboken. Wilmarsdonk 18 - 9 - 1867 / Hoboken 23 - 6 - 1950 Jozef De Schutter Het grafmonument van Jozef De Schutter bevindt zich op perk 05 - Oost.