Hoboken Victor de Zemsky was ingenieur bij de Socièté Générale Métallurgique de Hoboken. Leuven 15 - 9 - 1890 / 8 - 8 - 1957 Victor de Zemsky Het grafmonument voor Victor de Zemsky bevindt zich op perk E, Oost