Hoboken Leo D’Hooghe Het grafmonument voor Leo D’Hooghe bevindt zich op perk 45 - Oost.