Hoboken Hoboken 20 - 12 - 1882 / 18 - 5 - 1928 Petrus Dierckx Het grafmonument voor Petrus Dierckx bevindt zich op perk 11 - O.

Petrus Dierckx werd tot priester gewijd in 1907 en was van 1907 tot 1928 onderpastoor van Ste.-Anna in Borgerhout. Tijdens WOI was hij legeraalmoezenier.


Met dank aan Marc Coremans

voor de informatie.