Hoboken Victor Dupont was socialistisch schepen van Hoboken. 30 - 1 - 1880 / 10 - 9 - 1958 Victor Dupont Het grafmonument voor Victor Dupont bevindt zich op perk 25 - W.