Hoboken Brussel 29 - 4 -1750 / 17 - 5 - 1804 Wolfgang Willem d’Ursel

Het grafmonument voor voor de familie d’Ursel bevindt zich op perk 47 - Z