Hoboken Karel Geeraerts was actief in de parochie Heilig Hart in Hoboken en voorzitter van de biljartclub van het Gildenhuis.  Met dank aan Marc Geeraerts  voor de informatie. Wilrijk 28 - 8 - 1924 / Antwerpen 11 - 9 - 2007 Karel Geeraerts Het grafmonument voor Karel Geeraerts bevindt zich op perk C, Oost.