Hoboken Joseph Gielis was de derde telg uit een familie van kosters en begrafenisondernemers. Hij kreeg zijn kosterbenoeming op 16 juli 1896 en oefende dit ambt gedurende 55 jaar uit. 11 - 8 - 1874 / Hoboken 9 - 3 - 1951 Joseph Gielis Het grafmonument van Joseph Gielis  bevindt zich op perk 45 - Oost.