Hoboken Het grafmonument voor de Grauwzusters bevindt zich op perk 5, Oost. Grauwzusters