Hoboken 10 - 7 - 1827 / Antwerpen 14 - 4 - 1913 Albert Havenith Het grafmonument voor Albert Havenith bevindt zich op perk 22 - Noord