Hoboken Antwerpen 31 - 8 - 1876 / Hoboken 7 - 12 - 1960 Evrard Havenith Het grafmonument voor Evrard Havenith bevindt zich op perk 22 - Noord.