Hoboken Eugeen Hendrickx bezat een groentewinkel, later werd hij grootgrondbezitter.    Met dank aan Luc Dierckx  voor de informatie. Hoboken 4 - 3 - 1907 / Antwerpen 27 - 1 - 1976 Eugeen Hendrickx Het grafmonument voor Eugeen Hendrickx bevindt zich op perk G – West - 32.