Hoboken Arnold Jozef Hendrix was apotheker. Hij vestigde zich in 1890 in Antwerpen. In 1908 wees hij op de behoefte van een Katholiek Vlaams secretariaat. Arnold Jozef Hendrix stichtte de Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde. Peer 12 - 5 - 1866 / Antwerpen 26 - 2 - 1946 Arnold Jozef Hendrix Het graf voor Arnold Jozef Hendrix  bevindt zich op perk 22- Noord.