Hoboken Frans Jozef Jansen was onderwijzer en lid van de bond van het Heilig Hart.  Met dank aan Marc Coremans voor de informatie. Beerse 23 - 11 - 1899 / 15 - 12 - 1958 Frans Jozef Jansen Het grafmonument voor Frans Jozef Jansen bevond zich op perk E – Oost  maar werd geruimd.