Hoboken Lode Janssens Het grafmonument voor Lode Janssens bevond zich op perk K, lijn 15  maar werd intussen geruimd.