Hoboken Jozef Lathouwers Het grafmonument voor Jozef Lathouwers bevindt zich op perk G – West - 18.