Hoboken William George Morgan Het grafmonument voor  William George Morgan bevindt zich  op perk G – West - 83.